Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261856850
 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Film/TV/Musikaler
 • Series: Noteservice Flex 7 Show
 • Komponist: Lin-Manuel Miranda

Music from Encanto - Flex 7 (PDF)

We Don't Talk About Bruno, The Family Madrigal, Surface Pressure

Kategori: Fleksible besetninger
Besetning: Fleksibel besetning
Vanskelighetsgrad: 3,5
Komponist: Lin-Manuel Miranda

Music from Encanto

'Encanto' og dens livlige lydspor ble et viralt fenomen. Filmen kom på kino i november til strålende anmeldelser. Imidlertid har både filmen og lydsporet, som inneholder sanger av Lin-Manuel Miranda og Germaine Franco, blitt enda mer populære siden den gang, med den spektakulære "We Don't Talk About Bruno" som til og med nådde 5. plassen på Hot 100-listen i USA!

Dette arrangementet kombinerer de tre største hitene fra filmen og vil glede ditt disney-elskende publikum!

Det var veldig morsomt å få lage arrangement på disse tre flotte melodiene fra Encanto. Her vil korpset virkelig kunne jobbe med latinske rytmer, synkoper (som ikke rusher) og med mulige solo innslag på melodien. Bruk fantasien og tynn gjerne ut arrangementet for å slippe til dine musikanter. (F.eks. kan 27 spilles som en duett)
Alle tre stykkene kan spilles hver for seg. De har forskjellig vanskegrad og om det skulle skorte på teknikk for å kunne fremføre siste melodi, kan man enkelt utelate denne.
1. «We don t talk about Bruno» (1-55) tjener veldig på å ha en Guiro som sier «go-ap tsh tsh». Dette stykket kan stoppes ved å spille ut takt 54. ønsker man å spille kun dette stykket kan man enkelt forlenge det, ved å repetere fra 27, kanskje med andre solister?
2. «Surface Pressure» (55-116) Har man ikke med kubjelle må slagverker spille disse på rim disse to svake slag i 56. Grooven til trommeslager er også veldig viktig fra 68. Det samme er at man får en ordentlig swing feeling på 84-98 og at trommeslager i 99 virkelig går tilbake til jevne åttendeler. Ønsker man å forlenge dette stykket kan man repetere fra 84. Ønsker man å slutte etter dette stykket kan man legge inn en ritardando 2 før 116 og gjerne legge til firedel lys G, så en firedels pause, og så en mørk G. En annen mulighet er å repetere fra 84 og så slutte på eneren i 100.
3. «The Family Madrigal» kan selvfølgelig også spilles alene. Dette er virkelig en låt som får folk til å klappe! Jeg har valgt å gjøre åpnings rytmen litt lettere ved å legge til en åttendel på eneren (120) Har ensemblet en veldig god rytmeforståelse kan den sløyfes, men da vil det eneste slag i frasen som er på pulsslagene være firedel i andre takt. Man kan da også starte rett på takt 120 uten tromme forspill. Ønsker man å forlenge dette stykket kan man repetere 152 199. (Eller man kan gå helt tilbake til 136) Så kan man sløyfe første huset til slutt, hvis ikke publikum står på stolene og danser ??
Ha det gøy med dette arrangementet!

Music from Encanto

'Encanto' and its vibrant soundtrack became a viral phenomenon. The movie arrived in theaters in November to warm reviews. However, both the movie and its soundtrack, which feature original songs by Lin-Manuel Miranda and a score by Germaine Franco, have become even more popular since then, with the showstopping "We Don't Talk About Bruno" even landing at No. 5 on the Hot 100!

This arrangement combines the top three songs from the movie and will delight your audience!


It was really fun to make an arrangement on these three great melodies from Encanto! Here, the band will be able to work with latin rhythms, syncopation (which doesn't rush) and with possible solo elements on the melody. Use your imagination and feel free to re-arrange to let your musicians shine. (Example: bar 27 and onwards can be performed as a duet)
All three songs can be played separately. They have different degrees of difficulty and if the band lack the ability to perform the last melody, you can easily stop before that.
1. "We don't talk about Bruno" (1-55) benefits greatly from having a Guiro saying "go-ap tsh tsh". This piece can be stopped by playing to the end of bar 54. If you want to play this piece only, you can easily extend it, by repeating from 27, perhaps with other soloists?
2. "Surface Pressure" (55-116) If the cowbell-part is not played, percussionists have to play these two weak beats in 56. The groove for drum set is also very important from 68. Also, that you get a proper swing feeling on 84- 98 and that the drummer in 99 really goes back to even eighths. If you want to extend this piece, you may repeat from 84. If you want to end after this song, you can insert a ritardando 2 bars before 116 and preferably add a quarter note high G, then a quarter rest, and then a darker G. Another possibility is to repeat from 84 and then stop at the first note in 100.
3. "The Family Madrigal" can of course also be played alone. This is truly a song that gets people clapping! I have chosen to make the opening rhythm a little easier by adding an eighth note to the one (120) If the ensemble has a very good understanding of rhythm, it can be skipped, but then the only tone in the phrase that is on the pulse beats will be the quarter note in the second measure. You can start the piece straight on bar 120 without the drum intro. If you want to extend this piece, you can repeat 152 199. (Or you can go all the way back to 136) If you do so, you can perhaps skip the first house at the end, if the audience is not standing on the chairs dancing ??
Have fun performing this arrangement!
__________________________________________________________________

BJØRN MORTEN KJÆRNES
Er utdannet adjunkt med musikk både fra Hamar og Bergen lærerskole. Deretter studerte han komposisjon ved Norges musikkhøgskole med Lasse Thoresen og Olav Anton Thommessen som hovedlærere.
Han har komponert en mengde verk for mange besetninger, men først og fremst er hans utgivelser preget av arrangementer og bruksmusikk for korps. Det er i dag utgitt mer enn 250 titler med hans signatur både i Norge og utlandet.
Kjærnes interesserte seg tidlig for forlagsvirksomhet og har arbeidet for Tonika, Warner/Chappel Music Norway og for Warner Bros. (USA). I 2002 ble han med 3 andre og dannet Norsk Noteservice AS.
I Norsk Noteservice bygget han opp korpskatalogen som redaktør og har i tillegg vært produsent for mange av Forsvarets Stabsmusikkorps og Marinemusikkens plater.
Han kjenner mediet (korps) meget godt og har i tillegg til komponist/redaktør/arrangør yrket dirigert korps i en mengde år. Han har også vært leder av dommerutvalget i NMF og fungerer aktivt som dirigent og dommer.


BJØRN MORTEN KJÆRNES
After four years studying music at Hamar and Bergen Teacher Training College, he studied composition at the Norwegian Academy of Music with Lasse Thoresen and Olav Anton Thommessen.
He has composed many works for different instrumentations, but primarily his public pieces is known to be for the amateur musicians in wind band. More than 250 of his compositions and arrangements are published in Norway and abroad. Kjærnes was early interested in Publishing, and has been working for Tonika, Warner / Chappell Music Norway and Warner Bros. (USA). In 2002, he was one of the founders of Norsk Noteservice AS.
As an editor of band music at Norsk Noteservice (2002 2010), he has built up a lot of their band catalogue. He has also been a producer on many recordings with the Staff Band of the Norwegian Armed Forces and the Royal Norwegian Navy Band.
He knows the wind band very well, also being a conductor in addition to be a composer/arranger/editor/organizer.

 • Varenummer: 9790261856850
 • Kategori: Fleksible besetninger
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Fleksibel besetning
 • Vanskelighetsgrad: 3,5
 • Tema/Sjanger: Film/TV/Musikaler
 • Series: Noteservice Flex 7 Show
 • Komponist : Lin-Manuel Miranda

Lydeksempel / Audio
Videoeksempel
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 929,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Music from Encanto - Flex 7 (PDF) We Don't Talk About Bruno, The Family Madrigal, Surface Pressure
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...