Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261856409
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 4,5
 • Durata: 13'00" - 14'00"
 • Tema/Sjanger: Originalmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Komponist: Jerker Johansson

Slottssvit - CB (PDF)

Castle Suite

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar
Vanskelighetsgrad: 4,5
Komponist: Jerker Johansson

SLOTTSSVIT skrevs 1999 och har sin upprinnelse i ett bröllop som ägde rum på Kalmar slott. Denna renässansborg är ett av Sveriges viktigare historiska monument. Slottet har från 1200-talet fungerat både som försvarsanläggning och varit platsen för unionstraktat mellan Sverige, Norge och Danmark under medeltiden. Med Gustav Vasa som kung av Sverige upphörde unionen 1523. Slottet fick sin nuvarande utformning under 1500-talet vilket gör den till en av få helt bevarade byggnader från renässansen. Kompositören tillägnade sina goda vänner en brudmarsch vid högtidsdagen. I samband med sitt besök blev han inspirerad av historiken och den imponerande miljön vid slottet. Detta resulterade i ytterligare två satser vilka nu tillsammans med brudmarschen utgör sviten.
Brudmarsch är tillägnad Gitte och Göran Marcusson och framfördes på orgel vid deras vigsel i slottskyrkan. Den folkliga traditionen att bruden leds fram till altaret av sin far speglas i en värdig marsch full av förväntan. I ett kontrasterade lyriskt avsnitt står bruden och brudgummen med prästen framför altaret i en smyckad kyrksal.
Vid Önskebrunnen beskriver en idyll av drömmar och förhoppningar inför en gemensam framtid. Livet som en oförstörd pastoral växlas med det okända där ljus och mörker kan mötas i dramatiska växlingar. Tryggheten i kärlek och vänskap avrundar satsen.
Gästabud är benämningen på en stor och högtidlig fest. Oräkneliga är de festligheter som tilldragit sig på det imponerande slottet vid Östersjöns strand. Här kan man vara säker på att kungligheter, prinsar och prinsessor från flera länder ätit och druckit tillsammans med sjömän, handelsresande och lokal befolkning kring Kalmarsund. Kompositörens bilder av spektakel och dans efter ett glatt bröllop på slottet går hundratals år tillbaka i tiden. Kanske sågs brudparet tillsammans med en uppsluppen präst i en virvlande polka, någon utklädd till björn, skrikande och dansande ungar, en man i blommig kostym eller en gycklare uppflugen på ett bord. Vad är väl en fest på slottet..?CASTLE SUITE in three movements by Jerker Johansson was completed in 1999 and originates back to a wedding which the composer attended at Kalmar Castle. This renaissance stronghold is one of Sweden?s most important historical buildings. The castle was an important fortress during the 13th century as well as the place for the signing of a union between Sweden, Norway and Denmark a century later. During the regime of king Gustav Vasa of Sweden 1523 the union ceased. The design of the castle as it looks today dates back to the 16th century which makes it one of the few buildings in Sweden fully preserved to our time. The composer dedicated a bridal march for his friends on their special day. At his visit at the castle he was inspired by the history and impressive surroundings. This resulted in two more movements that together with the bridal march are presented in the suite.

Bridal March is dedicated to Gitte and Göran Marcusson and was first performed on organ at their wedding. The old folklore tradition suggesting the father of the bride bringing her to the altar is reflected in a worthy march of anticipation. The contrasting lyrical section paints the bride and groom with the priest at the altar in the decorated church.
At the Wishing Well describes the idyll of dreams and expectations of a future together. The coming life in an unspoiled pastoral is altered with the unknown of bright and dark met in dramatic changes. The safety in love and friendship ends the movement.
Feast is the name of a great and solemn party. Innumerable are the feasts that have taken place at the impressive castle on the shore of the Baltic sea. Royalties, princes and princesses from many countries have most certainly dined and drunk together with seamen, traders and local people around Kalmar sound. The composer?s pictures of spectacles and dances after a joyful wedding at the castle date hundreds of years back in time. Maybe the married couple was seen together with a rambunctious priest in a whirling polka dance, someone dressed as a bear, shouting and dancing children, a man in a suit of flowers or a jester standing on a table. After all, what is a feast at the castle..?JERKER JOHANSSON (f. 1967) studerade slagverk, komposition och dirigering vid Musikhögskolan i Göteborg 1984-1990. Under åren 1992-2004 var han chefdirigent och konstnärlig ledare för GöteborgsMusiken (numera Göteborg Wind Orchestra) och 1998-2003 dirigent för Flygvapnets Musikkår. På skivbolaget Naxos har Jerker spelat in ett flertal skivor med såväl populärmusik som seriös konstmusik och han delar numera sin tid mellan att komponera, arrangera, dirigera och spela slagverk.


JERKER JOHANSSON (born 1967) studied percussion, composition and conducting at Göteborg University School of Music. 1992-2004 he was appointed conductor and artistic leader with GöteborgsMusiken (Göteborg Wind Orchestra) and from 1998-2003 also conductor with Royal Swedish Air Force Band. Beside his work as composer and arranger he keeps a busy schedule as percussionist and guest conductor.

 • Varenummer: 9790261856409
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Digital
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar
 • Vanskelighetsgrad: 4,5
 • Durata: 13'00" - 14'00"
 • Tema/Sjanger: Originalmusikk
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti
 • Komponist : Jerker Johansson

Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 269,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
1 x kr 0,00
Digital Digital
kr 0,00
Loading...