Tilleggsfiler Download
Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261722261
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk
 • Komponist: Vadsten Øystein Olsen
 • Series: Noteservice Concert Band Entertainment

Storslått - CB

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar (CB)
Vanskelighetsgrad: 4
Komponist: Vadsten Øystein Olsen

Storslått
«Storslått» er en av mange originalskrevne slåtter fra komponist Øystein Olsen Vadstens hånd. «Slått» er en fellesbetegnelse på musikk spilt til tradisjonelle norske danser.
«Storslått» var et bestillingsverk til Rælingen Musikklags 70-års jubileumskonsert i 2022, der stykket ble urfremført. De ville ha noe litt pompøst, og gjerne noe i slåttestilen, som komponisten fra før er kjent for å skrive i. Da ga tittelen seg litt selv, «Storslått», som altså kan bety både en stor slått og, i dobbel betydning, noe pompøst eller storartet.
Som vanlig er det da tatt utgangspunkt i en tradisjonell nordisk danseart, og denne gangen falt valget på den særegne svenske «polska»´en, som går i ¾ takt. Dansen har, på tross av navnet, etter sigende ingen forbindelse til Polen, men er helt og holdent av skandinavisk opprinnelse. Den er blitt danset i århundrer, og er også blitt kalt djevelens dans, fordi den hadde en suggererende effekt på mennesker, slik at de ikke klarte å stoppe, men danset seg selv til døde. Derav mente folk at det må ha vært djevelen som måtte stå bak.
Tradisjonelt sett er det mange repetisjoner i denne type musikk, noe som er med på å gi en hypnotisk effekt.

Til dirigenten:
«Storslått» må først og fremst spilles i tempoet som er angitt, slik at man ikke mister den særegne dansekarakteren. Det skal være en stor, god og varm tyngde på eneren i takten, en lett toer og tyngde på treeren, men dog mindre enn på eneren. Åttedelene skal spilles portato, uten at det høres mekanisk ut. Prøv å få til en spillestil som høres litt «opphøyd» ut.
Husk å balansere dynamikken godt, slik at melodien alltid er i førersetet.

Grand Nordic Tune
"Storslått" or in English Grand Nordic Tune is one of many original pieces written by composer Øystein Olsen Vadsten. "Slått" is a general term for music played to traditional Norwegian dances.
Grand Nordic Tune was a commissioned work for the Rælingen Musikklag's 70-year anniversary concert in 2022, where the piece was premiered. They wanted something a little pompous, and preferably something in the style of Nordic folk music, which the composer is known for. The title in Norwegian then was obvious, "Storslått", which in Norwegian has a double meaning, both a big tune and, in a double meaning, pompous or magnificent.
As usual, the starting point is a traditional Nordic dance form, and this time the choice fell on the distinctive Swedish "polska", which is played in ¾. The dance, despite its name, reportedly has no connection to Poland, but is entirely of Scandinavian origin. It has been danced for centuries, and has also been called the devil's dance, because it had a hypnotizing effect on people, so that they could not stop, but danced themselves to death. Hence people thought that it must have been the devil who caused it.
Traditionally, there is a lot of repetition in this type of music, which contributes to this hypnotic effect.

To the conductor:
Grand Nordic Tune must first of all be played at the tempo indicated, so that one does not lose the distinctive dance character. There should be a big, good and warm weight on the first beat in every measure, a light second beat and more weight on the third, but less than on the first. The eighths should be played portato, without sounding mechanical. Try to achieve a playing style that sounds a bit "elevated".
Remember to balance the dynamics well, so that the melody always has the dominant role.

---------------------------------------------
Øystein Olsen Vadsten, født 1965 i Oslo har sin bakgrunn fra et bredt spekter av musikkstiler, og bruker dette aktivt i sine komposisjoner ag arrangementer.
Han er trombonist og har sitt daglige virke i Kulturskolene på Ringerike og Jevnaker. Han har dirigert en anselig mengde amatørkorps på Østlandet og har bl. a. engasjementer for Norges Musikkorps forbund og Østnorsk Jazzsenter.

Øystein Olsen Vadsten, born in 1965 (Oslo), has been working in a broad specter of musical fields, and uses this to the fullest in his compositions and arrangements.
He is a trombonist and has his daily work in the School of Art in Ringerike and Jevnaker. He has been conducting many wind bands in Norway and do, among other things, projects for the Norwegian Band Association and Jazz Association.

 • Varenummer: 9790261722261
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Vanskelighetsgrad: 4
 • Tema/Sjanger: Norsk musikk
 • Komponist: Vadsten Øystein Olsen
 • Series: Noteservice Concert Band Entertainment

Lydeksempel / Audio
Videoeksempel
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 019,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
Storslått - CB
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...