Tilleggsfiler Download
Produktdetaljer
 • Varenummer: 9790261722155
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Vanskelighetsgrad: 5
 • Durata: 8'00" - 8'30"
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Arrangør: Tom Simensen
 • Komponist: Halvorsen Johan
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti

Norsk Festouverture - CB

Norwegian Festival Overture

Kategori: Janitsjar
Besetning: Janitsjar (CB)
Vanskelighetsgrad: 5
Arrangør: Tom Simensen
Komponist: Halvorsen Johan

JOHAN HALVORSEN (1861-1935) ble i 1899 ansatt som kapellmester ved det da nybygde Nationaltheatret i Oslo. En stilling han hadde fram til 1929, kun avbrutt av et år som dirigent for Filharmonisk Selskaps orkester. Halvorsen skrev over 30 scenemusikalske verker, i tillegg til orkesterverker og kammermusikk. Han gjorde også et stort arbeid med innsamling av norsk folkemusikk. Aller mest kjent er han for den sjarmerende og fargerike Bojarernes indtogsmarsch.

Norsk Festouverture ble skrevet til den store åpningsforestillingen på Nationaltheatret 1. september 1899. I åpningstaktene kan man formelig se for seg at sceneteppet trekkes til side, og scenerommet åpenbarer seg for publikum. Trompetene siterer ganske utilslørt Stormfull aften ved havet fra Griegs musikk til Peer Gynt. Hoveddelen av ouverturen utgjøres av en halling, som Halvorsen brilliant utvikler tematisk og kontrapunktisk. Verket kan nok bli sett på som pompøst og til tider virke noe overlesset, men så har Halvorsen selv, aldri så lite selvironisk, skrevet Pomposo over den storslagne avslutningen av verket.

Arrangementet på ouverturen ble skrevet på oppdrag av Marinemusikken til en konsert under Halvorsen Musikkfest 2016 i Drammen. Arrangøren har forsøkt å bevare mest mulig av Halvorsens strålende orkesterkoloritt, og arrangementet er lagt til rette med stikknoter, slik at man kan klare seg med en noe redusert besetning. Hvis man spiller med kun en fagott, bør fagottisten avtale med dirigenten hvilke steder hvor det er viktigst å spille 1. eller 2. fagott.


TOM SIMENSEN er utdannet fløytist ved Norges Musikkhøgskole, hvor han studerte med Ørnulf Gulbransen og Per Øien. Simensen var ansatt ved Kongelige Norske Marines Musikkorps fra 1990 til 2022. I tillegg har han vært aktiv som freelancemusiker, fløytelærer, arrangør og dirigent.
JOHAN HALVORSEN (1861-1935) held the position as conductor at the National Theatre in Oslo from 1899 until 1929. Halvorsen wrote more than 30 musical works for the stage, in addition to orchestral works and chamber music. He also contributed to the collection of Norwegian folk music. He is best known for his charming and colourful march Entry of the Boyars.

The Norwegian Festival Overture was written for the grand opening of the National Theatre on September 1st, 1899. In the opening bars, one can virtually imagine the stage curtain being drawn aside, and the stage is revealed to the audience. The trumpets openly quote Peer Gynts return from Grieg's music to the play Peer Gynt. The main part of the overture consists of a theme in Norwegian folk music style, which Halvorsen brilliantly develops thematically and contrapuntally. The work can probably be seen as pompous and at times seems somewhat overwrought, but then Halvorsen himself, ever so slightly self-deprecating, has written Pomposo over the grand conclusion of the work.

The arrangement of the overture was written to The Royal Norwegian Navy Band for a concert in Halvorsen?s native town of Drammen in 2016. The arranger has tried to preserve as much as possible of Halvorsen's brilliant orchestration. There are a lot of cue notes which make it possible to perform also with a reduced instrumentation.
If playing with only one bassoon player, the bassoonist should agree with the conductor on where to play 1st and where to play 2nd bassoon throughout the work.


TOM SIMENSEN is a trained flautist at the Norwegian State Academy of Music in Oslo, where he studied Ørnulf Gulbransen and Per Øien.
Simensen was employed by The Royal Norwegian Navy Band from 1990 to 2022. In addition, he has been working extensively as a freelance musician, flute teacher, arranger, and conductor.

 • Varenummer: 9790261722155
 • Kategori: Janitsjar
 • Produkttype: Fysisk
 • Korpskatalog: Korpskatalogen 2023
 • Besetning: Janitsjar (CB)
 • Vanskelighetsgrad: 5
 • Durata: 8'00" - 8'30"
 • Tema/Sjanger: Klassisk og samtidsmusikk
 • Arrangør: Tom Simensen
 • Komponist: Halvorsen Johan
 • Series: Noteservice Concert Band Originals and Transcripti

Lydeksempel / Audio
Produkttype
Digital Digital Fysisk Fysisk
Tilgjengelig
kr 1 729,00
Inkl. MVA
Du har lagt produktet i handlekurven
1 x kr 0,00
Fysisk Fysisk
kr 0,00
Loading...